Hjem

Psykologklinikken v/ Philip Kjær

Cand. Psych. Aut.

Damhaven 3b, 1sal

7100 Vejle

Tlf.: 6022 8898 Mail: philip@philipkjaer.dk

 

 

 

Medlem af dansk psykologforening

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Præsentation:

Jeg er uddannet og autoriseret psykolog. Klinikken i Vejle drives på deltid ved siden af min ansættelse som klinisk psykolog ved CSM (Center for Seksuelt misbrugte). Jeg har tidligere arbejdet i kommunalt og regionalt regi.

 

Metode:

Den psykologiske metode for min terapi er ISTDP, som oversat til dansk står for Intensiv dynamisk korttidsterapi. ISTDP er dokumenteret effektiv for forskellige psykiske vanskeligheder, herunder: depression, angst, stress, personlighedsforstyrrelser og psykosomatiske lidelser.

 

I terapien fokuseres på din evne og vilje til at etablere kontakt med dit eget følelsesliv både sprogligt og fysisk/kropsligt, fordi psykiske vanskeligheder i mange tilfælde skyldes underliggende problemer med følelsesregulering. Derfor arbejdes der ikke udelukkende på at fjerne symptomer eller uhensigtsmæssige tanker og adfærd men også på at styrke, opbygge og videreudvikle den bagvedliggende sunde del af din personlighed.

 

Klient og terapeut, du og jeg, arbejder sammen for at hjælpe dig til at opgive de destruktive mønstre, og i stedet opleve de underliggende konfliktfyldte følelser. Relationen mellem os er et bærende element i arbejdet, og du vil som klient opleve en terapeut, der vedholdende og aktivt inviterer dig til åbent at dele dine oplevelser "her og nu" i terapirummet.

 

ISTDP er grundlæggende en oplevelsesorienteret og følelsesfokuseret terapeutisk metode, hvor undersøgelsen af sammenhængen mellem tanker, adfærd, fysisk/kropslige fornemmelser og underliggende følelser spiller en central rolle for klientens udvikling.

 

ISTDP bygger på nyere psykodynamisk teori og tilknytningsteori, og integrerer fund fra moderne hjerneforskning, blandt andet vigtigheden af at være i kontakt med sine følelser. Indenfor ISTDP arbejdes der vedvarende på at forfine metoden ud fra forskning i psykologi såvel som neurologisk forskning.